SOIURI ALBE, Soi: Feteasca Alba

Sparkling by Liliac
Sparkling by Liliac
87,58 RON
Liliac Feteasca Alba
Liliac Feteasca Alba
43,79 RON
Liliac Crepuscul Blue
Liliac Crepuscul Blue
27,37 RON
Jelna Navicella alb
Jelna Navicella alb
92,00 RON
Rezerva Contelui Alb
Rezerva Contelui Alb
35,04 RON
Terra Romana Cuvee Amaury
Terra Romana Cuvee Amaury
85,60 RON
Faurar Alb de Ceptura
Faurar Alb de Ceptura
28,74 RON
Domaine Ceptura Alb
Domaine Ceptura Alb
91,69 RON
Iacob Alb
Iacob Alb
52,00 RON
Revelatio
Revelatio
108,11 RON
Liliac Young Liliac Fresh
Liliac Young Liliac Fresh
32,84 RON
Liliac Lily Blue
Liliac Lily Blue
17,26 RON
Liliac Young Liliac Fruity
Liliac Young Liliac Fruity
32,84 RON
Sparkling by Liliac magnum
Sparkling by Liliac magnum
177,91 RON
Jelna Feteasca Alba
Jelna Feteasca Alba
34,50 RON
Monogram Feteasca Alba
Monogram Feteasca Alba
71,16 RON
Spumant Cuartz Alb
Spumant Cuartz Alb
40,25 RON
Terra Romana Cuvee Clemence
Terra Romana Cuvee Clemence
56,71 RON