top of page

Termeni si conditii

ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

Acest site este operat de NAPOCA WINE & MORE SRL.

NAPOCA WINE & MORE SRL este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Cluj, Cluj Napoca,Str. Colonia Faget nr. 10P, având codul de înregistrare fiscală 43318076, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J12/3722/2020 tel:0786807314, denumită în continuare “napocawinestore.ro”

Orice persoană care accesează site-ul napocawinestore.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând napocawinestore.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul napocawinestore.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului napocawinestore.ro toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile prezentate pe site.

 

Art. 1. DEFINIȚII

        1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

        1.2. Site reprezintă domeniul napocawinestore.ro precum și subdomeniile acestuia.

        1.3. Serviciu - pus la dispoziție de SC NAPOCA WINE & MORE SRL prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la napocawinestore.ro - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

        1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului napocawinestore.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

        1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres,  cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care napocawinestore.ro își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

        1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web napocawinestore.ro, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

        1.7. Contractul - reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții napocawinestore.ro, prin care se acceptă  livrarea  produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

        1.8. Data intrării in vigoare a contractului - este data confirmării Comenzii de către reprezentanții napocawinestore.ro, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

        1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, napocawinestore.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul napocawinestore.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra napocawinestore.ro aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

        1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa. 

 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

        2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului napocawinestore.ro

        2.2. Utilizarea site-ului napocawinestore.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia. 

        2.3. Administratorul site-ului napocawinestore.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

        2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând SC NAPOCA WINE & MORE SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

        2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului napocawinestore.ro  pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de SC NAPOCA WINE & MORE SRL. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute. 

        2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de SC NAPOCA WINE & MORE SRL si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: napocawinestore.ro pe perioada derulării unei comenzi, SC NAPOCA WINE & MORE SRL urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

        3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții napocawinestore.ro. În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

        3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul napocawinestore.ro.

 

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

        4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către napocawinestore.ro, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. napocawinestore.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala.

        4.2. Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.

            Comanda plasata on-line, pe site-ul napocawinestore.ro, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:

            • datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;

            • persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este inregistrat/a in baza de date napocawinestore.ro ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;

            • produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;

            • nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret

            • banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia

            • vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate

            In momentul confirmării comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, napocawinestore.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.

            Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea napocawinestore.ro.

            Napocawinestore.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare a unei erori - eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.

            In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despagubiri.

        4.3. In momentul confirmării comenzii, napocawinestore.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora. 

        4.4. napocawinestore.ro se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, napocawinestore.ro isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.  

        4.5. De asemenea, napocawinestore.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. napocawinestore.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

        4.6. Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.  

        4.7. Modalitățile de plată sunt:

        -  Plata in numerar - in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor din magazinul napocawinestore.ro situat in Str. Orastiei nr.10 Cluj-Napoca, Jud. Cluj. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

        -  Plata cu cardul bancar - procesare securizata prin intermediul Aplicatiei Plati Online, comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.

        4.8. In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul napocawinestore.ro, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor, acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.

        4.9. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site. 

        4.10. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, napocawinestore.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate sai in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

        4.11. Beneficiarul produselor livrate datoreaza napocawinestore.ro penalitati de intarziere in cuantum de 0,5%/zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturii, reprezentand pretul total al produselor livrate, cu incepere din a doua zi ulterioara livrarii, in masura in care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent receptionarii marfurilor. 

 

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

        5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 24-48 ore de la momentul ridicării produsului de catre Nemo Curier, sau orice alta firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu napocawinestore.ro.

        5.2. Produsul poate fi ridicat direct de la magazinul napocawinestore.ro din Str. Orăștiei nr.10 Cluj-Napoca, Jud. Cluj. conform opțiunii Clientului. Dupa lansarea comenzii de catre client, aceasta va fi confirmata telefonic de napocawinestore.ro, clientului comunicandu-i-se data si ora la care poate ridica produsul, avand in vedere ca exista posibilitatea ca la trimiterea comenzii aceasta fie sa nu se regaseasca, fie sa se regaseasca doar partial pe stoc in magazin. In lipsa confirmarii mentionate anterior, clientul se poate prezenta in vederea ridicarii produsului comandat, insa exclusiv pe riscul sau, existand posibilitatea ca la data prezentarii sale, fara o confirmare in prealabil, produsul comandat sa nu fie disponibil, napocawinestore.ro neasumandu-si niciun fel de raspundere in acest caz.

        5.3. Livrarea se face numai pe teritoriul României.

        5.4. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, napocawinestore.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

        5.5. In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, napocawinestore.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. napocawinestore.ro isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare. 

        5.6. napocawinestore.ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv indeplinirea obligatiilor care tin de propria persoana si de propriii angajati. 

        5.7. In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea transportului.

        5.8. In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.

        5.9. In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, napocawinestore.ro despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de napocawinestore.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat nejustificat.

        5.10. In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, napocawinestore.ro va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul cost al transportului - daca acesta a fost efectuat -  precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de napocawinestore.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat in mod  nejustificat.

        5.11. Prin lansarea oricarei comenzi catre napocawinestore.ro, prin completarea formularului de comanda in care clientul mentioneaza, ca si data de contact, numarul telefonic la care poate fi apelat, acesta din urma isi manifesta acceptul, expres si neconditionat, ca respectivul numar de telefon sa poata fi utilizat de napocawinestore.ro in scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii in derulare, mesaje de multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea napocawinestore.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de napocawinestore.ro.In cazul in care clientul nu doreste/nu mai doreste ca numarul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii sa mai fie utilizat in scopurile sus-mentionate, acesta este obligat sa informeze napocawinestore.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, lipsa unei astfel de informari/notificari catre napocawinestore.ro echivaland cu acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior. napocawinestore.ro nu este responsabil pentru furnizarea de catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine, la care nu poate fi contactat ori al carui titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.

        5.12.Clientul are oricand posibilitatea neconditionata de a transmite o solicitare/notificare/instiintare scrisa, chiar nemotivata, catre napocawinestore.ro la email office@napocawinestore.ro sau la adresa Str. Colonia Faget nr. 10P Cluj-Napoca, Jud. Cluj in vederea dezabonarii de la newsletter ori prin care sa isi manifeste in mod expres intentia de a nu mai receptiona din partea napocawinestore.ro, prin nicio cale de comunicare, la datele de contact furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promotionale/referitoare la activitatile comerciale ale napocawinestore.ro.

 

Art. 6. GARANTII

        6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

        6.2. Produsele comercializate de napocawinestore.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

        6.3. napocawinestore.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

        6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa office@napocawinestore.ro sau la sediul napocawinestore.ro in termen de 14 zile de la recepție.

 

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

        7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris napocawinestore.ro că dorește denunțarea contractul de vânzare - cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.

       7.2. napocawinestore.ro isi asuma obligatia de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor in termenul de 45 zile mentionat anterior.

        7.3. Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa din Str. Orăștiei nr. 10 Cluj-Napoca, Jud. Cluj prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.  

        7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de napocawinestore.ro si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului. 

        7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. napocawinestore.ro va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

        7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, napocawinestore.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate,  in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.

        7.7. Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

        7.8. In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.

      7.9. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre napocawinestore.ro, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

      7.10. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

 

Art. 8. RASPUNDEREA NAPOCAWINESTORE.RO

        8.1. napocawinestore.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

        8.2. napocawinestore.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

        8.3. napocawinestore.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către napocawinestore.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

        8.4. napocawinestore.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

        8.5. napocawinestore.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

 

Art.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

        Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a napocawinestore.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera napocawinestore.ro dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

 

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI napocawinestore.ro 

        10.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii napocawinestore.ro, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

        10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect. 

 

Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

        11.1. Napocawinestore.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

        11.2. In caz de cesiune/subcontractare, napocawinestore.ro rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

 

Art.12. - FORTA MAJORA

        Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

 

Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII

        13.1. Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între napocawinestore.ro si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente. 

Privacy & Safety

Datele solicitate

Conform cerintelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, napocawinestore.ro (napocawinestore.ro) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Site-ul napocawinestore.ro (napocawinestore.ro) este operat de societatea SC NAPOCA WINE & MORE SRL, cu sediul in str. Colonia Faget nr. 10P, Cluj, Cluj Napoca, inscrisa in Registrul Comertului cu numarul J12/3722/2020.

napocawinestore.ro (napocawinestore.ro) este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizata) ni le transmiteti.

De ce avem nevoie de date

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a va putea furniza Serviciile, cu urmatoarele scopuri:

 • Pentru prelucrarea comenzii si furnizarea produselor si serviciilor dorite;

 • Pentru evaluarea produselor si serviciilor pe care vi le furnizam;

 • Pentru a va oferi acces la functionalitatile site-ului in calitate de utilizator inregistrat;

 • Pentru administrarea site-ului

 • Pentru analiza si imbunatatirea site-ului, a ofertei comerciale si a publicitatii pe care o desfasuram;

 • Pentru a va oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promotii;

 • Pentru a va transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, contul de utilizator, etc);

 • Pentru a va transmite oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea napocawinestore.ro (napocawinestore.ro), in cazul in care v-ati exprimat acordul in acest sens.

Ce vom face cu datele

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societatii. Gazduirea si stocarea datelor dvs. au loc pe teritoriul Romaniei.

Putem furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care ne aflam in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate in acest document. Informatiile solicitate in cazul platilor online intra sub incidenta conditiilor de utilizare a procesatorilor de plati, iar napocawinestore.ro (napocawinestore.ro) nu va solicita si nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastra.

Vom dezvalui informatii daca acest lucru este justificat in scopul de a ne proteja impotriva fraudelor, a ne apara drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil sa fie necesar sa dezvaluim informatiile dvs. pentru a ne conforma obligatiei legale de a raspunde la cererile legale ale autoritatilor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci cand consideram, cu buna credinta, ca avem obligatia de a face acest lucru in conformitate cu legea.

Cat timp pastram datele

Vom stoca informatiile dvs. atat timp cat ni se cere prin lege. Daca nu exista nicio cerinta legala, le vom stoca doar atat timp cat este necesar pentru a va putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitari trimise catre napocawinestore.ro (napocawinestore.ro) prin email la adresa webmaster@example.com sau utilizand optiunile disponibile in contul de utilizator de pe site, ne puteti solicita anularea contului de utilizator si stergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le detinem in scop de marketing le vom pastra pana in momentul in care ne anuntati ca nu mai doriti sa primiti aceste informari.

Care sunt drepturile dvs.

In cazul in care considerati ca orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le detinem sunt incorecte sau incomplete, aveti posibilitatea sa solicitati consultarea, rectificarea sau stergerea acestor informatii. Ne puteti contacta in acest sens prin email la adresa officenapocawinestore@gmail.com .

In cazul in care doriti sa reclamati modul in care am gestionat datele dvs., va rugam sa ne contactati pe email la adresa officenapocawinestore@gmail.com . Vom analiza reclamatia dvs. si vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.

Acest website poate folosi cookie-uri atat proprii, cat si provenind de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Deoarece va respectam dreptul la confidentialitate, puteti opta pentru blocarea anumitor tipuri de cookie-uri provenite de la acest site.

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni), salvarea anumitor preferinte in vederea reutilizarii viitoare.

 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai usor accesibile.

 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta.

 • Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un Cookie?

Un Cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Chrome, Firefox) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul inchide fereastra browserului sau se delogheaza de pe site-ul respectiv.

 • Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de 'third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) - care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora preferintele unui utilizator.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex - preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (cookie-uri de sesiune) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: un video, o reclama, o aplicatie de chat, etc). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor prin functionalitati precum preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-uri esentiale

 • Cookie-uri de performanta

 • Cookie-uri de Social media si publicitate

Anumite cookie-uri, precum cele de performanta sau cele de Social media si publicitate, pot proveni de la terti.

Cookie-uri esentiale

Aceste cookie-uri permit atat salvarea preferintelor cu privire la celelalte tipuri de cookie-uri folosite, cat si accesarea functionalitatilor de baza ale acestui site.

Ele retin preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-urile de inregistrare sunt generate atunci cand un utilizator se inregistreaza pe acest site, cu scopul de a ne informa ulterior daca acesta este inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care esti inregistrat si pentru a-ti oferi o experienta mai facila de interactiune cu site-ul.

Alte cookie-uri pe care le plasam pentru a-ti permite utilizarea optima a site-ului sunt cookie-urile corespunzatoare cosului de cumparaturi si listelor de Favorite (cu rolul de a salva informatiile aferente produselor pe care le-ai adaugat in cos sau ca Favorite), cookie-urile de localizare (utilizate pentru a stabili locatia ta in functie de IP, cu scopul de a precompleta anumite campuri necesare la inregistrare sau plasarea de comenzi), cookie-urile de sesiune generate la accesare si sterse automat la inchiderea browser-ului (necesare pentru functionarea protocolului HTTP, completarea anumitor formulare, interactiunea cu anumite elemente din site etc.), cookie-urile care recunosc tipul de terminal folosit - desktop sau mobile, cookie-uri ale aplicatiilor de chat care permit discutii in timp real cu serviciul de relatii cu clientii.

Cookie-uri de performanta

Ele includ atat cookie-urile provenite din partea serviciilor de analiza a traficului, precum si cookie-uri plasate de anumite servicii terte care ofera functionalitati complementare site-ului.

Cookie-urile de analiza a traficului permit masurarea in mod agregat a traficul site-ului, identificarea surselelor de trafic, ofera informatii despre cele mai vizitate sau cele mai putin accesate pagini, precum si despre modul in care utilizatorii interactioneaza cu site-ul. Informatiile enumerate sunt colectate in mod agregat si implicit complet anonim. Aceste cookie-uri pot proveni din partea unor terti precum servicii de Web Analytics (Ex: Google Analytics).

Cookie-uri de Social media si publicitate

Acestea pot fi plasate prin intermediul site-ului de catre serviciile de social media sau publicitate pe care le utilizam.

Acest tip de cookie-uri poate fi folosit de catre aceste servicii pentru a determina un anumit profil al vizitatorilor si pentru a-ti afisa mesaje publicitare relevante pe alte site-uri pe care le vizitezi.

Ele pot proveni din partea unor terti precum servicii de publicitate (Ex: AdSense, AdWords), platforme de tip social media (Ex: Facebook, Twitter), etc.

Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri provenite de la terti, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: pastrarea unui user logat in contul sau de utilizator; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi; pastrarea produselor in lista de Favorite).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate ingreuna utilizarea unui site.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online - ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului - categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor - limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics - cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Facebook, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

 • Instalati-va aplicatii antispyware si updatati-le in mod constant.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de accesul la cele mai populare site-uri de pe Internet. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Este posibila configurarea browserului pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti configura browserul sa accepte cookie-uri doar de la un site anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a configura preferinte de stocare a cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Payment Methods

Metode de plata

napocawinestore.ro (napocawinestore.ro) va pune la dispozitie urmatoarele metode de plata:

Plata cu card bancar

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2). Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline. Pentru plata cu cardul tranzacția va apărea pe extrasul de cont cu numele napocawinestore. Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră. 

bottom of page